سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جای پای ملائک

هنوز خاک شلمچه جنون به دل دارد

 

زهجر آن همه خورشید خون به دل دارد

 

سخن بگو طلائیه ، بازم دلتنگتم

 

 

تبسمی به من ای فکه ، هردوتنهاییم

 

چگونه بعد شهیدان خود سرپاییم.

 


عشق؟

عشق یعنی حسرت بازی دراز

             


           سجده برخاکش به هنگام نماز                             عشق یعنی فکه ودهلاویه

 

        

                                       مطلع شعر جنون را قافیه