سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق؟

عشق یعنی حسرت بازی دراز

             


           سجده برخاکش به هنگام نماز                             عشق یعنی فکه ودهلاویه

 

        

                                       مطلع شعر جنون را قافیه